BLF245

Liên hệ
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm

PHILIPS BLF245 28V VHF Mosfet Transistor 30W